Färdiga detaljplaner används inte

Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill inte bära hundhuvudet för att bostadsbyggandet inte tar fart. Det rapporterar TT.

För att reda ut huruvida det är kommunerna som inte tar fram mark för att möta bostadsbristen har SKL skickat ut en enkät till sina medlemmar som 240 av 290 svarat på. Där står det klart att det finns slutligt godkända detaljplaner, där det bara vore att sätta spaden i marken, för närmare 160 000 bostäder.

– Det skulle räcka i 4,5 år. Det här visar att det inte är detaljplanerna som är flaskhalsen i byggandet, det finns gott om möjligheter att bygga, säger Gunilla Glasare, chef för SKL:s avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad, till TT.

Enligt henne gäller de färdiga planerna dessutom de områden där behoven är som störst, i pendlarkommuner. Men många är också mindre attraktiva ur byggföretagens synvinkel.

– Om de planerna ska bli verklighet behövs statlig medfinansiering.