En av fyra svenskar planerar att flytta det kommande året, visar Svensk Fastighetsförmedlings Bobarometer. Flera faktorer försvårar dock möjligheten att byta bostad, och den största är priset. Närmare en tredjedel av svenskarna uppger att det är för dyrt, följt av dåligt utbud och kravet på kontantinsats.

– Det skärpta amorteringskravet och bankernas kreditåtstramningar har gjort det mer komplicerat att byta bostad. Det leder i sin tur till en inlåsningseffekt på bostadsmarknaden samtidigt som det utesluter flera grupper att ens komma in på den. Tyvärr ser vi att detta slår hårdast mot förstagångsköpare, men även personer som ligger i skilsmässa och barnfamiljer som behöver större boende, säger Petra Wester, tf vd på Svensk Fastighetsförmedling i en kommentar.

Bobarometern bad också deltagarna i undersökningen att förutspå bostadsprisernas utveckling. Där tror de flesta, en av tre, på en höjning med 1-5 procent.

Källa: Bobarometern/Svensk Fastighetsförmedling