Industrifakta: Inlåsning hämmar tillväxt

Nu sällar sig även analysföretaget Industrifakta till den växande skara som menar att ekonomiska inlåsningseffekter hämmar bostadsmarknaden.

Detta när de nu presenterar siffror över de tre senaste kvartalens påbörjande bostadsbyggande.

Foto Mickael Tannus/Industrifakta

Där visas att det påbörjade byggandet av småhus minskade med drygt 15 procent och av flerbostadshus runt 25 procent jämfört med samma period i fjol.

– Bostadsbyggandet sjunker dels som en negativ rekyl av det kraftiga byggandet föregående år och dels på grund av finansiella åtstramningar som lägger lock på efterfrågan av nya bostadsrätter och småhus, säger Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta, i en kommentar.

Han menar att den så kallade flyttskatten i kombination med amorteringskraven kan hindra människor från att flytta då de har svaga ekonomiska incitament.

Det leder i förlängningen till en inlåsningseffekt som påverkar den ekonomiska tillväxten negativt.