Färre påbörjade nybyggen i år

Antalet påbörjade lägenheter har minskat de tre första kvartalen 2018. Det visar preliminära siffror från Statistiska Centralbyrån.

Preliminärt påbörjades byggandet av 39 100 lägenheter under januari till september, vilket är en minskning med 16 procent jämfört med samma period i fjol. Av dessa finns 30 700 i flerbostadshus och 8400 i småhus.

Påbörjade ombyggnationer sjönk från 3230 till 1800 i samma jämförelseperiod.

Alla siffror för 2018 är uppräknade med sex procent på grund av eftersläpning i rapporteringen.

Se tabeller hos Statistiska Centralbyrån här.