Inte så många som befarat lämnar branschen

Mäklarsamfundet arbetar med att ta fram statistik på hur många det egentligen är som lämnar mäklarbranschen. Detta efter att det ibland sägs att en tredjedel eller så många som hälften lämnar inom loppet av ett år efter registrering.

Den inledande kartläggningen pekar mot att siffrorna är överdrivna. Mäklarsamfundet har tittat på avregistreringar under ett år, från 19 september 2017 till 18 september 2018, och konstaterar att av de 523 som slutat var det bara 16 procent som jobbat i mindre än ett år, och ytterligare 19 procent i mindre än två.

I genomsnitt hade mäklarna haft sin registrering i cirka tio år. Den yngsta som avregistrerade sig under den mätta perioden var född 1994 och den äldsta 1956.

Mäklarsamfundet tillägger i en brasklapp att det inte går att se vilka som slutat mäkla men ännu inte avregistrerat sig, men de arbetar med att få fram en tydligare bild.