Inte ens hälften av ensamboende unga, ibland så få som 10 procent, har råd att köpa en bostad med nuvarande låneregler, skriver Dagens Nyheter om en ny rapport från Sveriges Byggindustrier.

Unga har inte råd med en bostad.

Orsaken är stressräntor och skärpta amorteringskrav, vilka påverkar mellan 50 och 90 procent av alla ensamboende mellan 25 och 35 år.

– Det finns en ohållbarhet i detta, både socialt och ekonomiskt, säger Sveriges Byggindustriers vd Catharina Elmsäter-Svärd till DN, och tillägger att hon vill se en översyn av kreditrestriktionerna och ta bort kontantinsatserna för förstagångsköpare.

– Vi måste se och lära vad effekterna av det här blev, innan det går för långt.

Stockholms Handelskammare skriver i ett uttalande att de vid flera tillfällen har påtalat att skärpningen av amorteringskravet var ett dåligt beslut.

– Det har höjt kraven rejält för att överhuvudtaget komma in på bostadsmarknaden och en konsekvens av det är att stora grupper stängts ute från möjligheten att skaffa ett första boende eller flytta till Stockholm för att jobba. Beslutet togs utan någon analys av det amorteringskrav som redan fanns och det måste ses som ett felsteg, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert.

Han-Suck Song, lektor i bygg- och fastighetsekonomi vid KTH säger till Dagens Nyheter att det är en dålig idé att slopa kontantinsatserna och att alltför stor belåning medför risker.

– Då skulle bankerna kunna ha lån som överstiger värdet på bostaden. Det skulle inte se snygg ut och det är sunt att inte vara så högt belånad.

Däremot håller han med om att stressräntor runt sju procent är onödigt högt under en historiskt låg ränta.