Informationen kring andrahandsuthyrning ska bli bättre

Regeringen beslutade den 30 augusti att ge Boverket i uppdrag att ta fram ett förslag på hur informationen kring privatbostadsuthyrning och uthyrning av hyresbostäder i andra hand kan utvecklas. Syftet är främst att enskilda ska kunna få tydlig och lättillgänglig information om vad som gäller.

– Andrahandsuthyrning och privatbostadsuthyrning är viktiga komplement till den ordinarie bostadsmarknaden. Därför är det viktigt för de som funderar på att hyra eller hyra ut en bostad att enkelt få tillgång till information kring vad som gäller. Med ökad kunskap kan vi få en ökad trygghet, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Statskontoret har i sin rapport Åtgärder för att öka uthyrningen av privatbostäder konstaterat att både uthyrare och hyresgäst behöver förhålla sig till omfattande regelverk. I vissa fall kan det vara oklart hur reglerna ska tillämpas. Okunskapen kring regelverken kan, enligt betänkandet Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning, leda till oskäliga hyror i fall av andrahandsuthyrning.

Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att ta fram förslag på hur information kan göras lättillgänglig och öka kunskapen om vad som gäller och därmed även skapa bättre förutsättningar för en bättre fungerande bostadsmarknad. I uppdraget ingår även att utreda förutsättningarna att kunna erbjuda en tjänst för jämförelse av olika förmedlingstjänster som finns på marknaden.