Fastighetsbyrån har undersökt hur svenskarna ser på korttidsuthyrning av bostadsrätter. 69 procent av bostadsrättsägare är positiva till uthyrning av bostäderna i sin förening. Resultaten visar även att endast 19 procent av svenskarna skulle föredra en förening som inte tillåter korttidsuthyrning om de skulle köpa en bostadsrätt.

Att hyra ut sin bostad under kortare perioder är en möjlig intäktskälla för bostadsägare. I många bostadsrättsföreningar är dock korttidsuthyrning förbjudet, oftast för att generella, hårdare, regler för andrahandsuthyrning tillämpas. Men vad tycker egentligen bostadsrättsägarna om saken?

En undersökning som Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, genomfört visar att 69 procent av Sveriges bostadsrättsägare är positiva till korttidsuthyrning. 15 procent tycker att det ska vara helt fritt medan 54 procent tycker att det ska vara tillåtet men kontrollerat av styrelsen. Resten, 31 procent, tycker inte att korttidsuthyrning ska vara tillåtet. I åldersgruppen 20-35 år är endast 13 procent negativa.

– Jag får många frågor från spekulanter kring uthyrningsmöjligheter. För vissa är det en viktig intäkt som till exempel möjliggör att familjen kan åka på semester. Och trenden med delningsekonomi gör att fler och fler blir öppna för uthyrning i föreningen och av den egna bostaden. Dock är det många föreningar som inte hänger med i den utvecklingen och inte vet hur de ska hantera frågan, säger Pia-Lotta Svensson, mäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.

När Fastighetsbyrån frågar hela svenska folket om de skulle föredra en förening som tillät korttidsuthyrning om de skulle flytta till en bostadsrätt så svarar hälften att det inte spelar någon roll. 19 % svarar att de skulle föredra en förening som inte tillåter korttidsuthyrning medan 31 procent föredrar en som gör det. Även här är yngre personer mer positiva till uthyrning (39 procent positiva).

– Bland spekulanter är fler positiva än negativa och för vissa är uthyrningsmöjligheter viktigt vid val av bostad att köpa. För framförallt mindre bostäder, med yngre personer som målgrupp, är det attraktivt om det finns möjligheter att hyra ut. I praktiken innebär det att bostäder som får hyras ut kan attrahera fler spekulanter och får därmed ett högre värde, säger Pia-Lotta Svensson.

– Jag tycker att föreningar ska ta upp frågan och diskutera fördelar och nackdelar. Utifrån vad jag har sett i vårt område landar de flesta i att ha en kontrollerad uthyrning. Det kan innebära att alla uthyrningstillfällen ska godkännas av styrelsen och att det är begränsat till några tillfällen under ett år. Det sättet ligger även i linje med vad majoriteten i undersökningen vill ha, fortsätter Pia-Lotta Svensson.