51 500 nya bostäder under 2017

Måndag den 7 maj släppte Statistiska Centralbyrån, SCB, sin rapport om bostadsbyggandet. I den konstaterades det att det under 2017 färdigställdes 48 227 bostadslägenheter i nybyggda hus. Detta är 14 procent fler färdigställda lägenheter än under 2016 och det högsta antalet sedan 1992 då 57 319 lägenheter färdigställdes. 

Av lägenheterna som färdigställdes genom nybyggnad under 2017 fanns 35 783 i flerbostadshus och 12 444 i småhus. Utöver detta så gav även ombyggnationer i flerbostadshus ett tillskott på 3 368 lägenheter. Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad 2017 uppgår därmed till 51 595 lägenheter.

I 15 av landets 21 län färdigställdes fler lägenheter genom nybyggnad under 2017 än året innan. Hälften av lägenheterna finns i något av de tre storstadsområdena och hälften utanför.

Precis som under 2016 färdigställdes flest nybyggda lägenheter per invånare i Örebro län där 7,9 lägenheter färdigställdes per tusen invånare. Därefter kommer Uppsala län med 7,4 lägenheter. I Västernorrlands län byggdes 0,9 lägenheter per tusen invånare vilket var minst i landet. Motsvarande siffra för hela riket är 4,8 nybyggda lägenheter per tusen invånare.

Ungefär lika många av de nybyggda lägenheterna i flerbostadshus är upplåtna med bostadsrätt som med hyresrätt, 49 procent är hyresrätter och 51 procent bostadsrätter. Regionalt är variationen mellan upplåtelseformerna dock större. I Stor-Stockholm är hela sju av tio lägenheter i flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt medan det i Stor-Malmö och utanför storstadsområdena är det motsatta, cirka sex av tio nybyggda lägenheter är här hyresrätter.

I småhus blir bostadsrätter vanligare. Från att det endast färdigställts några hundra lägenheter i småhus upplåtna med bostadsrätt årligen under en längre period har det ökat under de senaste åren. Under 2017 var över 3 000 nybyggda lägenheter i småhus upplåtna som bostadsrätter vilket är mer än var fjärde småhus som färdigställts under året.

I flerbostadshus var den vanligaste lägenhetstypen som färdigställdes en lägenhet med 2 rum och kök. Över 13 000 lägenheter var just 2 rum och kök vilket är mer än var tredje lägenhet. Något färre större lägenheter färdigställdes under 2017 än året innan, drygt 500 lägenheter som är 5 eller fler rum i flerbostadshus stod klara under 2017.