Drygt 4,8 miljoner bostäder i Sverige

Antalet bostadslägenheter uppgick 2017-12-31 till 4 859 252. Dessa fördelas på 2 069 353 lägenheter (43 procent) i småhus, 2 462 972 lägenheter (51 procent) i flerbostadshus, 247 277 lägenheter (5 procent) i specialbostäder samt 79 650 (2 procent) i övriga hus. Det visar statstik från SCB.

I flerbostadshus utgör hyresrätter 59 procent (drygt 1 445 000 lägenheter) av det totala beståndet i flerbostadshus medan 41 procent (knappt 1 017 000 lägenheter) utgörs av bostadsrätter. Av landets tio största kommuner dominerar hyresrätten i sju stycken, medan bostadsrätten dominerar i endast två kommuner (Uppsala och Stockholm). I Västerås är fördelningen 50-50, det vill säga lika många hyresrätter som bostadsrätter.

I flerbostadshus ägs 41 procent av lägenheterna av bostadsrättsföreningar. Näst största ägare är allmännyttiga bostadsföretag som innehar 28 procent av beståndet följt av svenska aktiebolag som äger 21 procent, fysiska personer inklusive enskild firma med 5 procent och övriga juridiska personer med 5 procent.

När det gäller småhus ägs den absoluta merparten (91 procent) av fysiska personer. Bostadsrättsföreningar äger 4 procent och allmännyttiga bostadsföretag och svenska aktiebolag 2 procent var.

Den vanligaste lägenhetstypen i flerbostadshus är 2 rum och kök med en genomsnittlig boarea på 60 kvadratmeter. Det genomsnittliga småhuset är 122 kvm.