Det allmänna barnbidraget fyller 70 år i år. Sedan det infördes 1948 har det ökat över 200 procent i fasta priser, till 1 250 kronor per barn och månad. Det är ett välkommet tillskott till ekonomin för många barnfamiljer eftersom kostnaden för barn är hög. Fram till sin 19-årsdag kostar ett barn drygt 1,4 miljoner kronor, varav barnbidraget täcker en knapp femtedel.

Det allmänna barnbidraget infördes 1948 med syfte att öka förutsättningar till en god ekonomisk levnadsstandard för barnfamiljer. Redan 1937 infördes ett behovsprövat bidrag men det allmänna bidraget till alla barnfamiljer infördes alltså 1948. Det allmänna bidraget var 65 kronor per barn och kvartal. I dagens penningvärde motsvarar det 413 kronor per månad. Efter höjningen i mars i år är barnbidraget 1 250 kronor per barn och månad. Det har alltså ökat med över 200 procent sedan det infördes.

– Syftet med barnbidraget är att bidra till en god ekonomisk levnadsstandard för barnfamiljer. Har man möjlighet att spara en del av den till barnet eller ge i månadspeng är det jättebra. Men för många familjer är det ett nödvändigt tillskott för att få ekonomin att gå ihop, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Swedbanks tidsserier för typhushåll sträcker sig från 1971 och framåt. Under den perioden har barnbidraget ökat med 70 procent medan nödvändiga kostnader för ett barn i 8-årsåldern bara har ökat med 45 procent.

– Hade barnbidraget inte höjts i mars i år så hade det i stället följt kostnadsutvecklingen för barn sedan början av 70-talet. Nu fick barnfamiljer ett välkommet tillskott och barnbidraget täcker efter höjningen en större del av kostnaden det innebär att ha barn, fortsätter Arturo Arques.

Barnbidraget har alltså bidragit till en bättre ekonomi för barnfamiljer även över tid. 1971 täckte barnbidraget 35 procent av de mest nödvändiga löpande utgifterna för barnet, 2018 täckte det 42 procent. I kronor är det reallöneökningen som har haft störst betydelse för hushållets ekonomi, men procentuellt har barnbidraget ökat mer. Sedan 1971 har den disponibla inkomsten för en ensamstående förälder ökat från knappt 15 000 till knappt 27 000 kronor per månad.

Barn kostar mycket pengar. Störst påverkan på ekonomin har bebisar eftersom en förälder då tar ut föräldraledighet och inkomsten i och med det blir lägre. Till nyfödda behövs också utrustning som kostar mycket pengar införskaffas, till exempel barnvagn och bilbarnstol. När barnet börjar förskolan och fram till det slutar gå på fritids efter skolan tillkommer en kostnad för barnomsorg. Nödvändiga kostnader, t ex mat och kläder, ökar med åldern. Det gör även utgifter för fritidsintressen och vecko/månadspeng.

Det första levnadsåret kostar ett barn omkring 115 000 kronor, en 10-åring kostar 71 000 kronor och en 18-åring 91 000 kronor per år. Summan av utgifterna uppgår till omkring 1,4 miljoner kronor till barnet fyller 19 år [2]. Drar man av barnbidraget från kostnaden blir nettokostnaden 1,1 miljoner kronor fram till 19-årsdagen [3].  Behöver hushållet köpa en större bil blir det en merkostnad på omkring 100 000-200 000 kronor. Har man inte bil från början och behöver köpa en till följd av att man får barn, blir kostnaden ännu högre.

– Att barn kostar mycket pengar kommer nog inte som en överraskning för föräldrar, men att det handlar om 1,4 miljoner kronor fram till barnets 19-årsdag är det nog inte alla som har förstått, fortsätter Arturo Arques.