I torsdags öppnade ansökan till Sveriges universitet och högskolor. Många ska nu bestämma vilken utbildning och studieort de ska välja inför höstterminen. Och snart är det även dags för många studenter att börja leta efter en framtida bostad, vilket inte alltid är helt enkelt – eller billigt. Svensk Fastighetsförmedling har därför kartlagt hur priserna på ettor förändrats under de senaste fem åren i Sveriges största studentstäder. Linköping toppar listan med en prisuppgång på hela 131 procent. Minst är ökningen i Uppsala där priserna stigit med 37 procent sedan 2012.

Svensk Fastighetsförmedling har med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik analyserat hur priserna på enrumslägenheter i Sveriges största studentstäder förändrats sedan 2012. Totalt ingår 14 kommuner i kartläggningen varav sex haft en prisökning på 100 procent eller mer. Högst är prisuppgången på ettor i Linköpings kommun med en ökning på hela 131 procent. I toppen på listan återfinns också Jönköping och Sundsvall där priserna stigit med över 123 procent respektive 121 procent. Detta kan jämföras med Stockholm där priserna på enrumslägenheter ökat med 57 procent under samma period.

På de allra största studieorterna har prisuppgångarna inte varit lika kraftiga. I Uppsala har priserna på ettor exempelvis stigit minst bland de utvalda kommunerna med 37 procent. Näst därefter placerar sig Umeå, Stockholm och Lund med prisökningar runt 60 procent.

– Nu är det snart dags för tusentals studenter att välja utbildning inför hösten och för många innebär det både flytt och bostadsletande, vilket fortfarande inte är helt okomplicerat. Under de senaste åren har det byggts många nya bostäder, men bristen på rätt sorts bostäder för unga är fortfarande påtaglig. Amorteringskrav, höga bostadspriser och bolånetak har dessutom höjt trösklarna på bostadsmarknaden rejält, säger Tanja Ilic, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

– Om en del studenter inte kan få bostäder på vissa studieorter kommer vi på sikt se ett än mer segregerat samhälle som kommer få förödande konsekvenser. Bostadspolitikerna måste därför ta mer ansvar och komma med förslag på nya åtgärder som underlättar för unga på bostadsmarknaden, inte försvårar såsom det nya amorteringskravet gör. Många unga måste nu få ekonomisk hjälp av sina föräldrar för att köpa egna bostäder och så ska det inte vara, säger Tanja Ilic.

Topp 5: Här har priserna på ettor stigit mest de senaste fem åren
1. Linköpings kommun + 131 %
2. Jönköpings kommun + 123 %
3. Sundsvalls kommun + 121 %
4. Växjö kommun + 103 %
5. Västerås kommun + 101 %

Topp 5: Här har priserna på ettor stigit minst de senaste fem åren
1. Uppsala kommun + 37 %
2. Umeå kommun + 54 %
3. Stockholm kommun + 57 %
4. Lund kommun + 62 %
5. Malmö kommun + 66 %