Fortsatt minus på bostadsmarknaden

Per-Arne Sandegren, analyschef Mäklarstatistik

Den senaste månaden har priserna på både bostadsrätter och villor i riket sjunkit med -1 procent Årstakten för bostadsrätter har sjunkit till -4 procent, och villor fortsätter också nedåt men årstakten är fortfarande positiv på +4 procent. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

I Stockholm har nedgången på bostadsmarknaden varat längst och effekten är tydligast med en årstakt för länet och på -7 procent och de centrala delarna på -8 procent. Priserna där ligger nu på samma nivå som hösten 2015. De mest negativa månadssiffrorna hittar vi däremot i Göteborg där de centrala delarna sjunkit med -3 procent senaste månaden. Priserna i Stor-Malmö är oförändrade på månadsbasis medan de centrala delarna sjunkit med -2 procent. Stor-Malmö sticker ut med en fortsatt positiv årstakt på +6 procent.

Det finns stora regionala skillnader. Knappt hälften av landets 21 län har en positiv årsutveckling där spännvidden är från -15 procent till +10 procent och hälften av alla mätbara kommuner har en positiv årsutveckling och häften en negativ.

Tittar vi på månadssiffrorna kan vi skönja en viss dämpning av nedgångstakten även om den allmänna trenden är fortsatt negativ säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

I samtliga storstadsområden föll villapriserna förra månaden, mest i Stockholm med -2%, och de andra med -1 procent. Stor-Stockholm är det enda området med negativ årstakt på -3 procent medan Stor-Göteborg och Stor-Malmö ligger positivt, +1 procent respektive +7 procent.

Även på villamarknaden finns det regionala skillnader, där dock de allra flesta av landets 21 län har en positiv årsutveckling. Och prisnivåerna mellan kommunerna är mycket stora. Man får 20 st medelvillor i Hultsfred för samma pris som en i Lidingö säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden

Nedgångsperioder innebär på flera sätt en avvaktande marknad. Trots det noterar vi ökat antal affärer i januari i år jämfört med förra året. Detta gäller i alla storstadsområden och för både villor och bostadsrätter. Så trots den breda rapporteringen om prisnedgångarna har säljare och köpare börjat mötas i en större omfattning än tidigare avslutar Per-Arne Sandegren.