Sex av tio ser bostaden som pensionsförsäkring

En ny Novus-undersökning som Skandia genomfört visar att närmare sex av tio mellan 50-79 år ser sin bostad som en pensionsförsäkring. Kvinnor ser i högre utsträckning än män bostaden som sin pensionsförsäkring. Men att se boendet som en pensionsförsäkring är ett vågspel beroende av fastighetsmarknadens utveckling.  

– Den närmast eviga uppgången på fastighetsmarknaden riskerar att forma en övertro på boendet som ett tryggt pensionssparande. Tron på bostaden som pensionsförsäkring bygger dels på fortsatt uppgång och dessutom måste man sälja eller belåna bostaden för att kunna frigöra pengarna. Pensionsparande bör ske med god riskspridning och inte med blint fokus på fastighetsmarknaden, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

Många har i själva verket en ”pensionsförsäkring” de idag inte kan realisera. Samtidigt är ”pensionsförsäkringen” väldigt exponerad för en nedgång på fastighetsmarknaden. Närmare 5 av 10 kan heller inte tänka sig att flytta till mindre eller enklare boende för att få mer pengar att röra sig med.

– Bostaden som en pensionsförsäkring att leva av blir en illusion för en majoritet eftersom de inte kan tänka sig att flytta och därmed använda pengarna. De som äger sin bostad har därmed ett motsägelsefullt förhållningsätt till sin ”pensionsförsäkring”, säger Mattias Munter

Fyra av 1tio anger bostaden som pensionsförsäkring eftersom det är en säker investering.

– Boende bör ses som konsumtion och inte en säker investering eftersom du alltid kommer att behöva någonstans att bo. Att till exempel amortera för att i framtiden få en lägre boendekostnad är rätt sätt att se på bostaden i ett pensionsperspektiv. Med nya regelverk blir man tvingad till amortering i större utsträckning men det får inte ersätta det långsiktiga sparandet som man ska leva livet för som pensionär, avslutar Mattias Munter.