Kommentar till Mäklarstatistik: Bostadspriserna dämpas i Stockholm

Erik Wikander

Nya siffror från Mäklarstatistik visar att prisutvecklingen i Stockholm slår av på takten. Den senaste månaden var priserna oförändrade och under det senaste året har de enbart stigit med ett par procent. Enligt Mäklarhusets vd Erik Wikander är dock aktiviteten på Stockholms bostadsmarknad högre än tidigare.

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna var oförändrade i Stockholm den senaste månaden. Statistiken visar även att priserna planat ut det senaste året. I centrala Stockholm har priserna stigit med 4 procent det senaste året. För Storstockholm summeras uppgången till 2 procent.

– Att prisutvecklingen i Stockholm dämpas är i grunden positivt. Problemet tidigare har varit skenande priser och ett allt för litet utbud. Nu ser vi en vändning då priserna dämpas och utbudet ökar. På Mäklarhuset har vi gjort fler bostadsaffärer i Stockholm i september jämfört med samma period i fjol. Om trenden med lugnare prisutveckling i kombination med högre aktivitet håller i sig är det mycket positivt för Stockholms bostadsmarknad, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset.

Bostadsrättspriserna utvecklas dock fortsatt starkt i Göteborg och Malmö, där priserna stigit med 9 respektive 15 procent det senaste året. I september var prisuppgångarna 1 respektive 2 procent.

Villamarknaden uppvisar en fortsatt positiv utveckling. Den senaste månaden ökade villapriserna i Stockholm med 2 procent, medan priserna ökade med 1 procent i Malmö och var oförändrade i Göteborg. Det senaste året har villapriserna i riket ökat med 9 procent, jämfört med bostadsrätterna som på riksnivå ökat med 6 procent.

– Att villapriserna ökar snabbare än bostadsrättspriserna hänger ihop med att det finns ett väldigt lågt utbud drivet delvis av nya regler och osäkerhet kring framtida flyttskatter och amorteringskrav. För att öka utbudet på villamarknaden och balansera prisbilden krävs tydliga regler och insatser som stimulerar ökad rotation, säger Erik Wikander.