Arkitema Architects

I en ruffig tidigare industrimiljö i Roskilde, Danmark ritar Arkitema bostäder i projektet Beat box som består av containrar ihopsatta i en stålram. De 30 bostäderna i Roskildes kreativa stadsdel uppförs av Container Living, som är specialister på containerbostäder.

Ett före detta industriområde i södra Roskilde har de senaste åren genomgått en större förändring och blivit stadens kreativa område, Musicon. I området finns i dag museet Ragnarock och 70 andra aktörer som är i full fart med att utveckla stadsdelen. Inom de närmaste 15 åren är målet att de 250 000 kvadratmeter, som tidigare varit betongfabrik, ska hysa 1 000 arbetsplatser och 1 000 bostäder.

Projektet består av en våning i betong med stora glaspartier, vilket bidrar till att knyta byggnaden till platsens historia. Ovanpå denna bas byggs en stålkonstruktion som kommer att fungera som en hylla som håller 48 containrar med cirka 30 bostäder på 30, 60 respektive 90 kvadratmeter. Genom de stora stålramarna skapas en viss flexibilitet i de begränsningar som en container har.

– Beat box är ett kul och utmanande projekt, där vi arbetar med containerns fasta ramar, som vi lyckas omforma till något nytt. Genom att bibehålla containerns yttre och sätta ihop dem med basens betong och de markanta stålbalkarna får Musicon-området helt unika och autentiska bostäder. Det är ingen tvekan om att dessa bostäder passar perfekt i områdets ruffiga profil, säger Rolf Kjær, affärsområdeschef på Arkitema Architects.

Beat box är resultatet av ett och ett halvt års arbete där containerns möjligheter som bostäder har undersökts för att uppfylla både de formella kraven och de framtida boendes krav. Containrarna sammankopplas två och två bredvid varandra med bibehållen utsida så att den råa stilen blir framträdande. Isoleringen görs invändigt och containerparen blir till bostäder på 60 kvadratmeter, fördelat på antingen en stor lägenhet eller två mindre lägenheter på 30 m² vardera.

I varje ända av containrarna kommer fönster, ytterdörrar och även balkonger att släppa in ljus i lägenheterna. Placeringen av de tre punkthusen blir i form av en halvcirkel med fasader ut mot de två centrala gatorna i Musicon, Rabalderstræde och Penselstrøget. På baksidan av husen finns trappuppgångar och en liten plats med grill, cykelparkering och utomhusytor. Allt ska bidra till att skapa en levande miljö runt containrarna.

– Bostäderna kommer att ha allt som en boende förväntar sig av sin lägenhet, på det sättet skiljer sig en container inte från andra bostadstyper. Vi arkitekter blir utmanade av dess fasta mått men i gengäld ger det oss också en del fördelar. Själva uppförandet av byggnaderna kommer att ske snabbare och är därför ett riktigt bra alternativ till konventionella bostäder i framtiden. Både här i landet och i utlandet, jag är säker på att vi kommer att se många fler containerbostäder under kommande år, säger Rolf Kjær.