Rekordsommar för Mäklarringen

Mäklarringens försäljningschef Michael Mati.
Mäklarringens försäljningschef Michael Mati.

Mäklarringen växer med rekordfart och har sedan årsskiftet haft en konstant omsättningstillväxt. Det senaste kvartalet juni-augusti visar kedjan en 33-procentig omsättningstillväxt i Sverige, samtidigt som man sedan årsskiftet gjort en nyetablering varannan månad. Mäklarkedjan räknar med att hålla etableringstrenden året ut och ser optimistiskt på 2018, trots att marknaden räknas bli tuffare och mer trögrörlig.

– Vi hade ett turbulent slut på 2016 med stora organisationsförändringar och bestämde oss för att ta ett krafttag 2017 med fokus på tillväxt. Så här långt kan vi konstatera att vi varit framgångsrika i vår strategi och har levererat enligt plan, säger Mäklarringens försäljningschef Michael Mati.

Framgångarna beror till stor del på en laginsats, där kedjan som helhet visat prov på laganda och en stark vilja att tillsammans dra kedjan framåt.

– Det fina med vår kedja är att vi historiskt arbetat väldigt mycket med hjärta och kanske inte alltid varit så resultatdrivna för att inte tappa kvalitet. Nu har vi bevisat för oss själva att det ena inte utesluter de andra. Vi har hjärtat med i allt vi gör samtidigt som vi har tydliga mål i siffror och tillväxt. Expansionen får aldrig ske på bekostnad av kvaliteten!

Nu ser Mäklarringen med stor optimism på framtiden och jobbar för att 2018 ska bli ännu bättre.

– Vi jobbar vidare i samma anda och kommer att satsa på att stärka kedjan med fler mäklare som delar vår vision. Vi har en del stora namn i branschen som vi för diskussioner med just nu och som vi hoppas kommer att byta flagg inom kort.

– Håll utkik för ni har bara sett början, avslutar Michael Mati med ett leende.