Bostadsbyggandet kommer mattas av 2019 enligt Prognoscentret.

2017 blir fjärde året i rad med stark tillväxt i byggandet. Tillväxten mattas dock av mot 2019 då bostadsbyggandet minskar.

Påbörjandet av nya bostäder passerar nu Boverkets tidigare behovsprognos om 70 000 bostäder per år. Det blir dock en kortvarig framgångssaga enligt Joel Jönsson, marknadsanalytiker på Prognoscentret.

– Att priserna på privatägda bostäder fortsätter öka trots kreditbegränsande åtgärder beror på att många gjort bostadskarriär. För outsiders, hushåll som ännu inte är etablerade på ägarmarknaden, är det mycket svårt att finansiera en ny bostad utan minst en lyckad bostadsaffär i bagaget.

När nu ytterligare kreditregleringar diskuteras samtidigt som räntan förväntas stiga kommer allt färre kunna köpa nyproducerat och bostadsprisökningarna bör dämpas, enligt Joel Jönsson.

– Hushållens vilja att teckna sig för nyproducerade bostadsrätter, där inflytt sker först om två år, minskar förhållandevis kraftigt om bostadspriserna vänder nedåt. Ett eventuellt tapp i bostadspriser gör därmed att påbörjandet av privatägda bostäder minskar. Hyresrättsbyggandet kommer kommer öka framöver vilket delvis kompenserar för det minskande bostadsrättsbyggandet.

Det finns därmed goda förhoppningar om att Boverkets nya behovsprognos om 66 000 bostäder per år trotts allt uppfylls, i alla fall under de kommande tre åren.

Byggandet av lokaler tog ordentlig fart under förra året. I år fortsätter uppgången på bred front då de kommersiella byggtyperna och industrin gynnas av den starka högkonjunkturen. Mot 2019 mattas högkonjunkturen av och då minskar påbörjandet av yrkesbyggnader efter flera års tillväxt.

Även renoveringsmarknaden ökar i år, trots minskad efterfrågan från konsumenter.

– Professionella fastighetsägare står för hela ökningen av bostadsrenoveringar i år. Hushållens renoveringar har sjunkit till följd av det minskade ROT-avdraget och införandet av amorteringskravet. I någon mån är marknaden förvånansvärt stark med tanke på att nivåerna idag är högre än 2014, dvs. drygt ett år innan ROT-avdraget sänktes.

Totalt växer den svenska byggmarknaden exklusive anläggning med 11 procent i år.