​Kraftig ökning av antalet beviljade bygglov

Skärmavbild 2017-07-31 kl. 09.29.43Under årets första fyra månader ökade antalet bygglov för flerbostadshus med 16 procent jämfört med samma period förra året. Det visar Industrifaktas månadsbevakning Marknadssignaler och Prognoser. Övriga sektorer, småhus, privata och offentliga lokaler, redovisade endast marginella förändringar.

Sett över en tolvmånadersperiod har antalet bygglov ökat med mellan 5 och 20 procent, beroende på sektor.

– Att byggloven ökar ger en viktig indikation om vart vi är på väg, säger Jenny Ingelström, analytiker på Industrifakta.

– Utvecklingen signalerar en fortsatt förstärkning av en redan glödhet byggmarknad. Det finns emellertid risk för att många projekt kan tvingas skjuta byggstarten på framtiden på grund av kapacitetsbegränsningar när det gäller personal och materiel.