Svenskt Kvalitetsindex om Fastighetsmäklare 2017

SKIFastighetsmäklare, med inriktning på både köpare och säljare är en bransch som har ingått i SKI:s årliga branschmätningar sedan år 2007. Undersökningen är gjord under maj 2017.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling får bäst betyg av kunderna följt av Notar.

– Dessa två aktörer får höga betyg av sina kunder där enkelhet, smidigt och tillgänglig är den gemensamma nämnaren, säger Johan Parmler vd Svenskt Kvalitetsindex.

Även i år mäter SKI både köpare och säljare och precis som tidigare år är det för branschen som helhet en stor skillnad. Säljare är betydligt mer nöjdare jämfört med köpare.

– Över tid så har dock skillnaden minskat markant säger Johan Parmler.

I år så har även tillräckligt med intervjuer samlats in för gruppen ”nätmäklare” och vi noterar att där är nöjdheten betydligt lägre än för de mer traditionella aktörerna.

En fråga i studien tar sikte på om man upplever att slutpriset stämde något så när med utgångspriset. Närmare 7 av 10 uppger att utgångspris och slutpris stämde något så när. Andelen är lägre i större städer jämfört med landsort.

– Noterbart är att både köpare och säljare i genomsnitt är betydligt mer nöjda när slutpriset överensstämmer med utgångspriset, säger Johan Parmler vd Svenskt Kvalitetsindex.

Studien i siffror

– 1 av 10 har högt förtroende för branschen medan 4 av 10 har det för sin fastighetsmäklare

-2 av 10 har valt sin mäklare på rekommendation

– 2 av 10 har valt sin mäklare genom att jämföra olika aktörer

– 2 av 10 har valt sin mäklare utifrån ett geografiskt läge

– 1 av 10 övervägde att sälja privat på egen hand

– 3 av 10 har haft anledning att klaga.