Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tillsätter nyproduktionsansvarig

Kristina Forsgren
Kristina Forsgren

Svenskarnas intresse för nyproducerade bostäder ökar i snabb takt. Enligt Boverkets senaste prognos påbörjas över 40 000 nya bostadsrätter och småhus under 2017. Därför genomför Länsförsäkringar Fastighetsförmedling nu en utökad satsning på nyproduktionsförmedling. Bland annat genom rekryteringen av Kristina Forsgren, som tillträtt den nyinrättade tjänsten som chef för nyproduktion. 

Kristina Forsgren har lång erfarenhet av fastighetsmäklar- och fastighetsutvecklingsbranschen och har arbetat med försäljnings-, kund- och kvalitetsfrågor i över tio år. Närmast kommer hon från fastighetsutvecklingsföretaget ALM Equity. I rollen som chef för nyproduktion på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling kommer Kristina att fungera som en länk mellan mäklare och byggbolag runt om i landet samt leda arbetet med att utveckla företagets erbjudande vid förmedling av nyproducerade bostäder.

– I takt med det ökande intresset för nyproducerade bostäder växer också behovet av en pålitlig och kunnig mäklare som kan vara ett stöd i förmedlingsprocessen för både kunder och byggbolag. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har ett starkt varumärke och hög kännedom om lokala bostadsmarknader över hela landet. Dessa är viktiga framgångsfaktorer för att nå målet att bli byggbolagens mest självklara val, säger Kristina Forsgren, chef för Nyproduktion på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är just nu inne i en snabb expansionsfas. Vi fortsätter växa och är idag ett av branschens ledande fastighetsmäklarföretag. Denna satsning är ytterligare ett steg för att stärka vår position på marknaden och samtidigt möta kundernas ökade efterfrågan på nyproducerade bostäder, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.