Skandias Plånboksindex: Blivande pensionärer sparar mer till sig och sina barn

planboksindexSkandias Plånboksindex första kvartalet 2017 visar på en fortsatt hög sparvilja hos hushållen. Fortfarande är det främst grupper som vill in på bostadsmarknaden som håller hårdast i plånboken, par utan barn och yngre hushåll. Men en ny grupp sticker ut, nämligen föräldrar med utflugna barn som uppvisar en påtaglig sparvilja. Dagens höga trösklar in på bostadsmarknaden kan bidra till att allt fler vill hjälpa sina barn med bostadsfinansiering.

2017 har hittills bjudit på högkonjunktur, rekordlåga räntor och en börs på strålande humör. Inte helt oväntat är hushållen fortsatt optimistiska kring den egna ekonomin. Men den höga sparviljan har ändå bitit sig fast, och föräldrar med utflugna barn är en ny grupp som sticker ut bland de som gärna sparar slantarna.

– Vi ser att föräldrar med utflyttade barn blivit påtagligt sparbenägna. Tidigare har åren innan pension ofta kunnat erbjuda lite välförtjänt guldkant och att man kan unna sig lite extra. Men dagens höga trösklar in på bostadsmarknaden kan göra att allt fler vill hjälpa sina barn med finansieringen. Samtidigt gör reavinsten det oattraktivt att sälja sitt eget boende för att byta till något mindre, säger Skandias sparekonom Maria Landeborn.

Dagens låga räntor innebär också att värdet på pensionerna urholkas och att blivande pensionärer måste spara mer för att få en bra pension den dag de slutar jobba.

– För att få en bra pension inser allt fler att de kan behöva jobba längre. Alternativet blir att spara mer för att få en bra pension, vilket också kan vara en förklaring till att sparviljan ökar i gruppen med utflugna barn. Sammantaget innebär de höga bostadspriserna, reavinstskatten för den som ägt sin bostad länge och en högre pensionsålder att många blivande pensionärer behöver lägga mer fokus på sparande än tidigare, säger Maria Landeborn.

De som fortfarande håller hårdast i plånboken är inte helt oväntat hushåll där många vill in på bostadsmarknaden; par utan barn och yngre hushåll tillhör de som är mest benägna att spara.