En kraftig ökning av bostadsbyggandet i Göteborg

GöteborgUnder de kommande tio åren ska Göteborg få ett tillskott av cirka 53 000 nya bostäder. Det visar fastighetskontorets prognos för bostadsbyggandet 2017-2026.

I år beräknar fastighetskontoret att 3 000 bostäder blir inflyttningsklara. Om två år byggs det dubbelt så många och år 2021 ökar det till cirka 8 000 färdiga bostäder. Därefter sjunker antal färdiga bostäder, men kommer ändå att ligga på en fortsatt hög nivå om cirka 5 000 per år. Detta kan jämföras med att Göteborg under de senaste fem åren i genomsnitt fått 2 400 färdiga bostäder per år.

I prognosen ingår satsningen BoStad2021 som tillför 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie produktion, fram till och med Göteborgs jubileumsår 2021.

– I dagsläget byggs det lika många bostäder som på miljonprogrammets tid, det är mycket glädjande att se att vårt hårda arbete ger resultat! Trots detta återstår mycket arbete och en utmaning för att lyckas är att hantera och möta den överhettning som riskerar att uppstå både i staden och byggsektorn. Vi har ett uppdrag att bygga den hållbara staden och här är bostäder en viktig faktor, säger Martin Öbo, fastighetsdirektör för Göteborgs Stad.

De flesta av bostäderna mellan åren 2017-2021 blir i flerfamiljshus med fördelningen hälften hyresrätter, inklusive studentbostäder, och hälften bostadsrätter.

Det kommer att byggas i alla stadsdelar. Två stadsdelar sticker ut, Lundby och Askim-Frölunda-Högsbo. De beräknas få ett tillskott på cirka 10 000 bostäder vardera fram till år 2026. Även Örgryte-Härlanda får många nya bostäder, cirka 6 000 bostäder under de kommande tio åren.

Prognosen innehåller projekt där detaljplaner är antagna, där planarbetet pågår eller där planarbete kan starta. Det finns dock flera osäkerhetsfaktorer. Bland annat gäller det brist på kapacitet och kompetens både i staden och i byggbranschen. Exempelvis brist på personal inom olika yrkesgrupper men även maskiner och material. En annan riskfaktor kan vara om konjunkturen viker vilket förändrar både finansieringsmöjligheter och efterfrågan.