Gotgatan_Stockholm_2005-09-02Tryggt område blir allt viktigare i valet av bostadsområde. I Stockholm anger mer än sex av tio att det nu är den enskilt viktigaste faktorn. Dessutom uppger 39 procent av stockholmarna att trygghet är en viktigare faktor idag än för fem år sedan. Det visar en ny Sifo-undersökning gjord på uppdrag av mäklarföretaget Bjurfors.

Undersökningen visar att trygghet blivit en allt mer viktig aspekt för boende i Stockholm. 61 procent i huvudstaden sätter tryggheten i topp – det är bara den historiskt sätt tunga faktorn om närhet till kommunikationer (73 procent) som man rankar högre. I Malmö och Göteborg är frågan om tryggt område det enskilt viktigaste faktorn.

På frågan om hur vikten av trygghet vid val av bostad förändrats de senaste fem åren anger knappt fyra av tio stockholmare att tryggt område är viktigare nu.

– Normalt brukar de faktorer bostadsköpare anger som viktigast ligga rätt konstant. Här kan vi nu se en tydlig uppgradering av trygghetsfaktorn jämfört med tidigare liknande undersökningar. Det är väl troligt att de senaste tidens uppmärksamhet i media kring olika våldsdåd har påverkat svaren, säger Pontus Kopparberg.

Över lag upplever dock 70 procent av stockholmarna att de är trygga på sin bostadsort. I Malmö och Göteborg anger 67 procent att är trygga på sin respektive bostadsort.