smahusindustrifaktaI sitt månadsbrev, Marknadssignaler & prognoser, presenterar Industrifakta aktuella indikatorer som speglar situationen på bygg- och fastighetsmarknaden. En tillbakablick på de senaste tre årens historik, visar med vilken kraft som bostadsmarknaden har utvecklats sett ur ett antal aspekter.

Sedan 2013 har den genomsnittliga prisnivån för sålda småhus ökat med lite drygt 25 procent. Den uppgången hamnar dock i skuggan av prisutvecklingen på bostadsrätter, som under samma period uppgår till drygt 40 procent. Det totala antalet beviljade bygglov för småhus under perioden januari-oktober 2016 var 65 procent fler än under samma period 2013. Motsvarande ökning för flerbostadshus var 75 procent.

Enligt Industrifaktas senaste prognos väntas den totala volymen påbörjade lägenheter i småhus och flerbostadshus ligga på en nivå som är 75-80 procent högre än 2013.