I Sundsvall har priserna på bostadsrätter ökat mest under 2016.
I Sundsvall har priserna på bostadsrätter ökat mest under 2016.

Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna är många men främst lyfts de låga räntorna, en generell bostadsbrist och inlåsningseffekter på bomarknaden fram som de viktigaste förklaringarna. Prisökningstakten på rikets bostadsrätter landade till slut på sju procent och på villor var ökningen hela 9 procent. Bostadsrättspriserna steg som mest i Sundsvall, Kävlinge och Härnösand. Samtliga tre kommuner hade en prisökningstakt över 30 procent. I Finspång, Sjöbo och Ale steg villapriserna mest. Det visar mäklarkedjan Svensk Fastighetsförmedlings kartläggning av bostadspriserna under 2016.

Svensk Fastighetsförmedling har med hjälp av statistik från Mäklarstatistik analyserat hur priserna på bostadsmarknaden förändrats under det gångna året. Alla Sveriges län visar prisökningar på både bostadsrätter och villor och i flera län har priserna stigit med mer än en tredjedel.

Prisökningstakten för bostadsrätter har varit högst i Sundsvall, Kävlinge och Härnösands kommun, men även prisuppgångarna i Motala och Strängnäs letar sig över 30 procent. På topp tio-listan återfinns ingen kommun i de tre storstadsregionerna utan det är framförallt i medelstora kommuner som priserna stigit som allra kraftigast.

– De senaste åren har bostadsmarknaden tagit rejäl fart och prisökningstrenden fortsatte under fjolåret. Vi ser tydligt att priserna stiger mest i kranskommuner till storstäderna och i mindre städer såsom Sundsvall, Härnösand och Motala. Allt tyder på att utvecklingen på bomarknaden kommer fortsätta under 2017, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling.

Under året har villapriserna stigit som mest i Finspång, Sjöbo och Ale följt av Köping och Hultsfred. Jämfört med bostadsrätter är prisökningen för villor något lägre, men den ligger fortfarande en bra bit över 20 procent.

– Fler ser värdet i att bosätta sig utanför städerna och det får villapriserna att stiga. Det beror på att det finns en obalans mellan tillgång och efterfrågan, i kombination med det låga ränteläget. Lägg därtill att det finns få incitament, för människor som vill byta boende men inte behöver, att faktiskt flytta. Det skapar inlåsningseffekter och minskar rörligheten på marknaden, säger Tanja Ilic.

Här steg bostadspriserna snabbast under 2016:

Bostadsrätter

1.Sundsvall 34 %

2.Kävlinge 31 %

3.Härnösand 31 %

4.Motala 30 %

5.Strängnäs 30 %

6.Landskrona 28 %

7.Halmstad 27 %

8.Hammarö 25 %

9.Karlskrona 25 %

10.Ystad 25 %

Villor

1.Finspång 26 %

2.Sjöbo 24 %

3.Ale 24 %

4.Köping 22 %

5.Hultsfred 21 %

6.Mark 21 %

7.Kalix 20 %

8.Vetlanda 20 %

9.Nybro 20 %

10.Gotland 20 %