MSFörsta halvåret 2016 förmedlade fastighetsförmedlingen 9 454 villor och bostadsrätter, vilket är en ökning med sju procent jämfört med samma period förra året. Största tillväxten har skett inom bostadsrätter med en ökning på över 10 procent i antal förmedlade bostäder.                     

Även provisionsintäkterna har ökat under halvåret. Marknaden har varit god och prisutvecklingen har fortsatt uppåt, förutom en viss nedgång i storstadsregionerna i samband med att amorteringskravet infördes.

– Vi har upplevt en osäkerhet på marknaden i samband med amorteringskravet, där många säljare valt att avvakta till efter sommaren, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.  Det kommer innebära ett ökat utbud i augusti och september vilket på kort sikt kan ge viss prispress. Den underliggande efterfrågan är fortsatt hög och utbudet begränsat, därför tror vi inte på någon större prisreduktion så länge vi har ett fortsatt lågt ränteläge. Tvärtom kan priserna komma att fortsätta upp på sikt.

Rekordmånga unga saknar eget boende och Marcus Svanberg konstaterar att de drabbas extra hårt av det höga prisläget och amorteringskravet.

– Vi efterlyser därför åtgärder för att öka rörligheten på bostadsmarknaden samt underlätta för just förstagångsköpare. Exempelvis genom sänkt flyttskatt, subventionerat bosparande för unga och statliga garantier för instegslån för ungas första bostadsköp.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Sveriges snabbast växande mäklare och har nu 160 bobutiker med 710 medarbetare, varav 529 fastighetsmäklare.  

– Konkurrensen är fortsatt stor på marknaden, men vi ser att kunderna uppskattar trygghet och kvalitet. En framgångsrik strategi är den lokala närvaron och vi får många nya kunder genom rekommendationer. Att våra kunder är nöjda fick vi bevisat när vi nyligen röstades fram som Sveriges Bästa Mäklare 2016.