architectural-389253_640SBAB har sammanställt svaren från 1 044 personer mellan 20 och 80 år. SBAB ville bland annat ta reda på hur den egna bostadssituationen påverkar och i vilken utsträckning boendet får människor att må bra.

Sju av tio svarar ja på påståendet att min bostadssituation påverkar mig och jag mår bra. Sorterat efter ålder ser man tydliga mönster att välmåendet kopplat till boendet ökar med ålder. 82 procent av de mellan 56 till 80 år upplever att boendesituationen påverkar välmåendet positivt.

I åldersgruppen 20 till 29 år upplever endast 53 procent att bostadssituationen påverkar välmåendet positivt.

– Det finns en stor skevhet i detta, och speglar att det är allra svårast för de yngsta på bostadsmarknaden. Svaren i vår undersökning är en tydlig signal på hur central en egen bostad är inte bara för den egna utvecklingen utan helt uppenbart även för välbefinnandet, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB