smahus
Foto: Niklas Nordblad

Småhuspriserna steg med nästan fyra procent under den senaste tremånadersperioden maj–juli 2016, jämfört med den föregående perioden februari–april 2016. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med tio procent, detta rapporterar Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 18 av Sveriges 21 län. Det län där priserna på småhus steg mest var Jämtlands län med 12 procent, följt av Gotlands län med 7 procent. Sjunkande priser redovisas i Kalmar och Hallands län, där sjönk priserna med en procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm, steg priserna mellan två och fyra procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga 21 län. De största prisuppgångarna redovisas i Stockholms och Jämtlands län med 14 procent. Den lägsta prisuppgången återfinns i Norrbottens län med fyra procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna mellan nio och 14 procent.

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet uppgick till 2,8 miljoner kronor under perioden maj–juli 2016.