PASDen senaste månaden har villapriserna stått still medan bostadsrättspriserna minskat med en procent. På tre månader har villorna ökat med två procent samtidigt som bostadsrätterna tappat med två procent i medelvärde. Årstakten på bostadsrätter i riket har fallit under tio procent för första gången på länge och ligger nu på plus åtta procent. Villaprisernas årstakt ligger på plus elva procent. Detta visar de sista mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

– Antalet försäljningar sjunker under sommaren och även denna juli karaktäriserades av låg omsättning. Antalen sålda villor och bostadsrätter nästan halverades jämfört med till exempel maj. Bostadsrätterna har fortsatt något nedåt i Stockholmsområdet medan de ligger stilla i Göteborg. Malmöområdet uppvisar en blandad bild. Även villorna uppvisar en mixad bild med sammantaget små nedgångar i Stockholm och Göteborg samtidigt som de ökat något i Malmö, sägerPer-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

– Årstakten har dämpats på bred front och för bostadsrätter ligger den nu under tio procent i alla storstadsområden utom Malmö. I centrala Stockholm har nivån nu sjunkit till fem procent och där har snittpriserna legat runt 86 – 88.000 kr/kvm sedan augusti/september förra året. Villapriserna har överlag ökat något mer men även dessa har sjunkit ner till eller under tioprocentsstrecket i storstadsområden, avslutar Per-Arne Sandegren.