jensmagnussonRegeringsbeslutet om att slopa uppskovstaket för reavinster kan medföra att en ytterligare ökning av bostadspriserna. Detta menar olika bedömare.

Förslaget om att slopa uppskovstaket under fyraårsperiod kom i början på sommaren. Nu hörs kritik som säger att det inte på något sätt skulle öka rörligheten på bostadsmarknaden, tvärtom så skulle bostadspriserna istället kunna öka.

– Allt annat lika kommer hushållen att ha mer pengar att lägga in i sitt nästa boende och då finns naturligtvis en risk att det pressar upp priserna ytterligare, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson till Dagens industri.

SBAB:s chefsekonom Tor Borg håller med om kritiken.

– Det ger mer pengar i cirkulation. Efterfrågan kan då bli högre och det kan driva på priserna, säger han till DI.

Men regeringen menar att utbudet kan öka och prishöjningarna dämpas med slopat tak.

”Ökat utbud och ökad efterfrågan påverkar prisbilden åt olika håll”, skriver finansminister Magdalena Anderssons pressekreterare Erik Wirkensjö till DI.