house-456513_640Det råder olika syn på husköp mellan landsortsbor och storstadsbor, det visar en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Landshypotek bank. 2500 svenskar tillfrågades om hur de ser på sitt boende och tydligt var då att de som bor i storstäderna ser sitt boende som en investering, medan de som köper för att landet köper för att bo.

Sex av tio storstadsbor diskuterar gärna bostadsmarknaden med sina vänner, för landsortsbor är samma siffra bara fyra av tio. Dessutom är tilliten till banken större utanför storstäderna; fler utanför Stockholm, Göteborg och Malmö har svårt att tro att banken lånar ut mer än vad bolånekunden har råd med.

– Boendet betyder mycket för oss alla. Vi har dock sett en utveckling där storstädernas problem och utmaningar tas som utgångspunkt för det banker gör och för politiska regleringar. Undersökningen visar att det riskerar att leda fel i beslut och agerande. Vi behöver både banker och politik som gör det möjligt att bo och leva i hela landet, säger Liza Nyberg, vd på Landshypotek Bank.

Följande skillnader kunder urskiljas i undersökningen:

• 61 procent i Stockholm, Göteborg och Malmö uppger att de ofta pratar om bostadsmarknaden med sina vänner jämfört med 38 procent utanför landets tre största städer.
• 28 procent i de tre största städerna anger att de har ”lågt förtroende” som svar på frågan ”vilket förtroende har du för att banken inte lånar ut mer pengar till dig än vad du har råd med?” jämfört med 18 procent utanför större städer.
• 39 procent i de tre större städerna omförhandlar sina lån varje år jämfört med 25 procent utanför större städerna.
• 71 procent i de större städerna har starka känslor för sin bostad och vill inte flytta såvida de inte blir tvungna till det jämfört med 82 procent utanför de tre större städerna.

– Det är viktigt att vi banker kan låna till boende i hela landet. Många av de regleringar som tagits fram de senaste åren har haft ett tydligt storstadsperspektiv. Det riskerar att hindra nödvändiga satsningar som enskilda vill stå för på landsbygden, säger Liza Nyberg.