Helsingborg
Helsingborg

En bostadsrätt kostar i genomsnitt drygt 22 000 kronor per kvadratmeter i Skåne län. Högst bostadsrättspriser finns i Båstads kommun, där priserna ligger på drygt 40 000 kronor per kvadratmeter. Även i Lund och i Lomma ligger priserna i det högre intervallet, 31 000 kronor respektive 28 000 kronor, följt av Vellinge, närmare 27 000 och Malmö i Malmö 24 000.   

Flera kommuner i länet har genomsnittspriser på bostadsrätter som inte når upp till 10 000 kronor per kvadratmeter. Billigast är bostadsrätterna i Osby, Örkelljunga och i Klippan. I en del kommuner i Skåne, precis som i många andra län, är inslaget av bostadsrätter mycket begränsat och bostadsmarknaden består till största del av småhus och fritidshus.

Priserna på bostadsrätter i länet har ökat med 11 procent det senaste året. Det är en högre procentuell ökning än i riket som helhet, där bostadsrättspriserna under samma period gått upp med åtta procent.

– Det som händer i Stockholm brukar komma till oss i Skåne med ungefär ett halvårs fördröjning, säger Karsten Johansen kontorschef på Mäklarhusets Malmökontor.

De senaste åren har bostadspriserna överlag ökat rejält. Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, menar att mycket av prisutvecklingen kan förklaras av lågt bostadsbyggande, ökande befolkning, låga räntor, en stabil arbetsmarknad, men samtidigt finns det oro och osäkerhet som kan påverka.

– Skånes bostadsmarknad är unik, marknaden drivs nu nästan uteslutande av skåningarna själva då danskarna försvunnit. Det står och väger en del, å ena sidan har vi en låg ränta, som förväntas vara låg även framöver, många är i arbete och det byggs inte tillräckligt. Mot det står en ökad oro i vår omvärld, med bland annat utgången i valet i USA och konsekvenserna av Brexit. Men också mer närliggande
faktorer som amorteringskrav, kontantinsats och oro för nya politiska beslut som kan påverka bostadsköpare och säljare, säger Claudia Wörmann.

I augusti fanns det 1 555 bostadsrätter till salu i Skåne län, varav 565 nyproducerade. Det är färre än vad som var till salu både 2015 och 2014 under samma tid. Det tar i genomsnitt 38 dagar att sälja en bostadsrätt i länet. I riket som helhet tar det 36 dagar, samma som i Stockholm, något kortare tid tar det att förmedla en bostadsrätt i Västra Götaland, 27 dagar. Statistiken påverkas just nu av att det under sommaren blir lite lugnare generellt på bostadsmarknaden.

I samband med att många bostäder kom ut till försäljning samtidigt innan amorteringskravet var det en del bostäder som inte blev sålda. Sen kom en sommar där både köpare och säljare vill göra annat än att vara aktiva på bostadsmarknaden. Det talar för att utbudet kommer att öka markant senare i höst.

Mellan 2014 och 2015 ökade befolkningen med 1,1 procent i länet vilket motsvarade 14 719 nya invånare. I de allra flesta skånska kommuner ökade befolkningen, endast i Skurups och Båstads kommun minskade den.

Högst procentuell befolkningsökning var det i Helsingborg (1,9 procent), Östra Göinge (1,7 procent) och i Vellinge (1,6 procent).

Under hela 2014 byggdes det totalt 4 631 bostäder (alla boendeformer) och under 2015 tillkom endast 3 819 nyproducerade bostäder i hela länet. Samtidigt uppgav 29 kommuner i länet att det råder brist på bostäder (2015).

– Mer nyproduktion krävs för att få igång rörligheten, men även att bättre utnyttja det befintliga beståndet som finns. Genom nyproduktionen sätts flyttkedjor igång. Och vi kan ta lärdom av hur man gör i andra länder för att bättre utnyttja ytan i de bostäder som redan finns. Jag tänker på att man kan hitta lösningar för att öka viljan och möjligheten att hyra ut delar av sitt hem. Jag hoppas det står högt upp på den politiska agendan, säger Claudia Wörmann.