SBAB sänker listräntan på bolån med fyra till tio års bindningstid med 0,17 till 0,30 procentenheter. Bolån med kortare bindningstid lämnas oförändrade. Ändringen gäller från och med idag, den 15 augusti 2016.

 Sänkningen är en följd av att SBAB:s upplåningskostnader för de löptider som nu räntejusteras har gått ned.

– Vi har ambition att visa följsamhet mot både ränteutvecklingen på marknaden och våra egna upplåningskostnader som följer av den, säger Klas Danielsson, vd på SBAB.

Ränteändringen gäller även bostadslån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners ICA Banken, Ikano Bank och Sparbanken Syd.