building-828961_640En granskning genomförd av Dagens Nyheter visar att byggherrar medvetet drar ner på byggtakten för att hålla bostadspriserna uppe.

Det tar omkring tio år att färdigställa ett flerbostadshus. Att det går så långsamt förklaras ofta med att kommunala beslut systematiskt överklagas. Men enligt DNs granskning av 25 000 lägenheter som färdigställdes förra året stämmer inte detta. 73 procent av detaljplanerna och hela 96 procent av bygglovsbesluten överklagades inte.

Förklaringarna kan förstås vara flera, men granskningen visar samtidigt att flera byggherrar strategiskt drar ut på tiden för att hålla upp priserna.

– Företagen vill inte få ut för många bostäder på marknaden samtidigt. Ju större efterfrågan är, desto högre priser kan du få. Det är så marknaden fungerar och det gäller ju egentligen oavsett om det är bostäder eller glass, säger Göran Cars, professor i stadsplanering vid KTH, till DN.

I de fall där överklaganden före­kommer utgör den påslagna tiden en mycket begränsad del av byggkedjan. Överklaganden av detaljplaner hade en genomsnittlig tidsåtgång på åtta månader, det vill säga cirka sju procent av byggkedjan. Slås detta ut på alla bostäder handlar det om en genomsnittlig tid på två månader. Trots detta har regeringen arbetat hårt med att försöka korta processen ytterligare. I juni i år togs länsstyrelsen bort som instans så att överklaganden kan ske direkt till mark- och miljödomstolen.

– Vi är tveksamma till om denna förändring kommer att leda till en snabbare process. Man bör känna till att länsstyrelsen har haft möjlighet att motivera beslut utifrån ett regionalt perspektiv på ett helt annat sätt än domstolen har. Jag tror att det till och med finns en risk för att handläggningstiderna ökar eftersom domstolen därför kan behöva återförvisa fler ärenden tillbaka till kommunen, säger Kjell Haglund, analyschef vid länsstyrelsen i Stockholm, till DN.