building-579054_640Brittiska markpriser har sjunkit med 9,4 procent under det senaste året. Något som bidragit till att bankerna nu uppmanar bostadsprojektbolagen att göra försiktiga kalkyler innan byggstart.

Det är framförallt i den brittiska huvudstaden London som priserna gått nedåt kraftigt; mellan perioden april till juni föll priserna med 6,9 procent. Den oro som rått efter folkomröstningen om att stanna eller träda ur EU har dessutom bidragit till att priserna för obebyggd mark, det vill säga så kallad greenfield, har gått ner med 2,3 procent under samma period. I städerna sjönk priserna på bebyggd mark med 1,1 procent – men priset på denna typ av mark har varit på kraftig uppgång under de senaste åren.

Enligt Grainne Gilmore, chef för brittisk bostadsforskning vid Knight Frank, har bostadsbyggarna ökat sina marginaler inför köp av mark i London.

– Detta visar på en ökad osäkerhet inför det framtida ekonomiska landskapet, då Storbritannien förhandlar om en ny position i Europa. Aktiekurserna för stora brittiska husbyggare föll med hela 40 procent efter omröstningen om Brexit. Dessa kursfall har sedan återhämtat sig till viss del, men aktiekurserna för husbyggarna är fortfarande cirka 20 procent lägre än innan folkomröstningen, något som speglar investerarnas pessimistiska syn på bostadsmarknaden, säger han till Financial Times.

Dock har det endast rapporterats om en liten effekt på på försäljningen efter Brexit från byggbolagens håll. Detta indikerar att marknaden för nyproduktion har klarat sig bättre än resterande marknad.