house-purchase-1019764_640Per den 31 juli 2016 fanns det 6 881 registrerade fastighetsmäklare enligt Fastighetsmäklarinspektionens statistik, vilket är en ny rekordnotering. Andelen kvinnor uppgår nu till 46,1 procent, vilket också är en ny toppnotering.

Några siffror ur statistiken:

  • Omkring en tredjedel av mäklarna finns i Stockholms län (34 procent) följt av Västra Götaland (16,0 procent) och Skåne län (15,3 procent).
  • Andelen mäklare som är under 30 år uppgår till 19,8 procent av det totala antalet medan 2,7 procent är 70 år eller äldre.
  • Andelen kvinnor i gruppen mäklare som är under 30 år uppgår till 63,2 procent.
  • Den äldsta registrerade mäklaren är född 1925, näst äldst 1928. Yngsta mäklaren är kvinna och född i augusti 1995 och näst yngst i juli 1995.

Du hittar dessa uppgifter och annan statistik på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats