awlIgår stod det klart att ÅWL Arkitekter tillsammans med DREEM vinner det parallella uppdraget om utformningen av nya stadskvarter i centrala Kista. Uppdraget omfattar utformning och förslag till ny bostadsbebyggelse.

ÅWL fick tidigare i år uppdraget att ta fram ett förslag på utformning av stadskvarter i Kista, som del i ett parallellt uppdrag arrangerat av Klövern och Stockholm Stad. ÅWL och DREEM Arkitekter vann skissuppdraget och tillsammans kommer de två arkitektkontoren nu att arbeta vidare med uppdraget.
– Vårt förslag för kvarteret Isafjord bygger på idén om att bryta upp den kompakta kvartersform vi är vana vid i Kista för att skapa en mer varierad stadsbild med tydlig identitet och trivsam skala. I den uppbrutna strukturen och dess mellanrum skapas plats för en urban och hållbar livsstil med parkliv, grannskap, motion, lek, matkultur och shopping säger Malin Pappila på ÅWL Arkitekter

Förutom bostäder innehåller förslaget gröna bostadsgårdar med odling, växthus och en saluhall med uteservering och orangeri. Syftet är att skapa tydliga vistelsevärden för boende och besökare, en urban oas som inbjuder till möten och umgänge.

”ÅWL har tagit fram ett förslag för Isafjord som på ett positivt sätt bidrar till blandstaden och uppfyllandet av visionen. Förslaget är välbalanserat med goda stadsmässiga kvalitéer i relation till omgivande gatu- och parkrum. Den väl utformade underliggande strukturplanen skapar en stabil grund med stora utvecklingsmöjligheter.” skriver Klövern i sitt bedömningsutlåtande.

Planförslaget är ett föregångsprojekt för bostäder inom denna del av Kista och ska bidra till att uppnå målen med att omvandla Kista till blandstad. Från Stockholm stad var önskemålet ett sammanhållet grepp över planerad ny byggnation vilket är anledningen till att man samarbetar med Klövern avseende det aktuella utredningsområdet.