husSvenska villaägare håller sitt hus kärt. Enligt en ny undersökning från Mäklarhuset tror sig var sjätte villaägare bo kvar i huset livet ut. Dessutom säger varannan bostadsrättsägare att de vill flytta till villa och var tionde kan tänka sig en flytt på tio mil för att få bo i hus. 

Anledningen till att bo kvar i hus handlar framförallt om trivsel, men det finns även hinder för att flytta. Fyra av tio villa- och radhusägare säger att kostnaden för att flytta är ett stort hinder och varannan villaägare säger att utbudet på bostadsmarknaden inte matchar deras behov.

– För att få igång rörligheten måste flyttskatten sänkas. Det måste också byggas bostäder som villaägarna vill flytta till. Det har på senare tid inte bara byggts för lite, utan även för ensidigt. Det är i första hand kommunerna som måste planera för flera typer av bostäder, vilket i sin tur påverkar byggbolagen i rätt riktning, säger Erik Wikander, vd för Mäklarhuset.

Undersökningen bland bostadsrättsägare visar att det finns stort intresse av att flytta till villa eller radhus. Fler än hälften av de tillfrågade bostadsrättsägarna säger sig vilja flytta till hus i framtiden. Av dessa anser sig tre fjärdedelar ha goda möjligheter att flytta till hus, medan var femte anser sig ha små möjligheter. Kostnaden för att flytta till hus är ett hinder för fler än hälften, vilket kan förklara att var tionde säger sig vara beredd att flytta mer än tio mil för att bo i hus.

– Vår undersökning speglar den låsning som finns på småhusmarknaden. Idag byggs det väldigt få hus och befintliga hus kommer sällan ut till försäljning. Det gör att priserna trissas upp och det blir svårt för nästa generations barnfamiljer att flytta till hus. Ett tydligt tecken på detta är att en av tio säger sig vara beredda att flytta mer än tio mil för att bo i hus, säger Erik Wikander.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.