Marcus
Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Behovet av bostäder i Sverige är större än någonsin – och unga vuxna är de som drabbas hårdast av den svenska bostadsbristen. Över hälften av Sveriges unga
vuxna saknar eget boende idag, med den inledningen hälsar Länsförsäkringar Fastighetsförmedling deltagare välkomna till företagets seminarium i Almedalen.

Bostadsbristen är inte bara ett problem för de som saknar bostad. Brist på bostäder skapar också hinder för flytt till orter där jobb och utbildning finns. På sikt kan det leda till att tillväxten i vissa städer bromsas eller stannar av. För att komma tillrätta med bostadsbristen måste trösklarna på bostadsmarknaden sänkas genom att fler bostäder byggs och rörligheten ökar så att det befintliga beståndet används mer effektivt.

Men det finns även politiska beslut och åtgärder som kan bidra till att lösa upp ”bostadsknuten” och skapa ingångar till en sundare bostadsmarknad för unga vuxna. Ett exempel är flyttskatten som idag vare sig tar hänsyn till inflation eller hur länge man har ägt sin bostad. Det kan innebära att skatten blir orimligt hög för någon som har ägt sin bostad under en längre tid. Det gör att många tvekar att sälja.

– Den så kallade flyttskatten behöver reduceras kraftigt. Effekten av en reducerad flyttskatt skulle skapa en positiv flyttspiral på bostadsmarknaden – lägenheter för unga blir tillgängliga på marknaden då barnfamiljer flyttar in i bostäder som idag ägs av medelålders par som tycker att de bor ”för stort”. Detta har blivit ännu mer angeläget sedan amorteringskravet infördes, eftersom det ytterligare bromsar rörligheten på bostadsmarknaden, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Takten på nybyggnation av bostäder behöver samtidigt öka rejält för att komma i balans med efterfrågan. Ett begrepp som har seglat upp i bostadsdebatter under senare år är ”affordable housing”. Det tillsammans med exempelvis modulbyggnation handlar om skapa alternativ till den traditionella bostadsbyggnationen.

– Det är intressant med nya innovativa angreppssätt för att komma tillrätta med bostadsproblematiken för exempelvis de unga. Här måste vi vara öppna för nya tankesätt för att lösa den situation vi har idag. Det är inte rimligt att man ska tvingas att sova på soffan hos en kompis eller bo kvar hemma hos sina föräldrar som ung vuxen och här kan byggnation av lite enklare bostäder för en lägre peng vara ett alternativ, avslutar Marcus Svanberg.

På tisdagen 5 juli hålls dragningen: ”Hur drabbar bostadsbristen unga?”:

Vad krävs för att lösa upp ”bostadsknuten”?  Hur resonerar våra politiker och vilka politiska beslut skapar positiva respektive negativa effekter på bostadsmarknaden? Hur ska vi få bukt med bostadsbristen och skapa ingångar till en sundare bostadsmarknad för unga vuxna?

I panelen:
 Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke Sverige
Emma Hult, bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet
Mats Green, riksdagsledamot, Moderaterna
Niklas Svensson, verksamhetschef, Ung Privatekonomi
Marcus Svanberg, vd Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.