smahusUnder mars-maj 2016 steg småpriserna med nästan två procent jämfört med samma period 2015. På en årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 11 procent. Detta enligt en nyhet från Statistiska Centralbyrån (SCB).

I 17 av Sveriges 21 län har stigande priser rapporterats mellan de två senaste tremånadersperioderna. Allra mest steg priserna på småhus i Gotlands län (nio procent) och Gävleborgs län (sex procent). I Västernorrlands och i Värmlands län sjönk priserna mest (fem, respektive tre procent). I de tre storstadsregionerna, Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna med tre procent.

Fördelat regionalt på årsbasis steg priserna i samtliga län och den största prisuppgången hittades i Gotland med 23 procent tätt följd av Stockholm där priserna stigit med 17 procent. I Skåne och Västra Götalands län har priserna stigit med 9 respektive 14 procent. I de tre storstadsregioner steg priserna mellan 12-17 procent.

Genomsnittspriset för en småhusfastighet i landet uppgick till nästan 2,8 miljoner kronor under perioden mars – maj 2016.