HSB Living Lab
HSB Living Lab

Digitaliseringen gör våra hem allt smartare. Fler än sex av tio svenskar anser att miljösmarta lösningar är viktigast vid utvecklingen av framtidens boende och fyra av tio skulle vilja producera, använda och sälja vidare el tillsammans med sina grannar. Samtidigt är tvättstugan det delade utrymme som skaver mest på grannsämjan. Det visar en ny studie från TNS-Sifo och Tieto.

Onsdagen den 1 juni flyttade de första studenterna in i HSB Living Lab, en världsunik forskningsarena för framtidens boende på Chalmers campusområde i Göteborg. Ett trettiotal studenter och forskare kommer att bo i huset, samtidigt som forskning kring ny teknik, hållbarhet, arkitektur och sociala samband sker dygnet runt med hjälp av tusentals smarta sensorer och avancerade IT-lösningar.

Inför inflyttningen genomfördes en studie av TNS-Sifo på uppdrag av mjukvaru- och tjänsteföretaget Tieto med fokus svenskarnas syn på framtidens boende. Resultaten visar att miljösmarta lösningar står högt i kurs – 64 procent anger det som viktigaste fokusområde. Tryggare och säkrare boende samt smarta IT-lösningar som förenklar vardagen prioriteras av knappt hälften av respondenterna. Exteriör och interiör är inte lika viktigt – 13 procent prioriterar inspirerande arkitektur medan 18 procent anser att modern och lyxig design är viktigt.

– Resultaten bekräftar att vi svenskar i allmänhet är väldigt miljömedvetna och att miljösmarta och hållbara lösningar bör vara i fokus vid utvecklingen av framtidens boende. Här spelar ny teknik en avgörande roll. Genom att företag i olika branscher, från energi- och byggsektorn till IT-företag samverkar från start kan vi täcka in alla aspekter av ett smart boende med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, säger Linnea Källgård, tjänstedesigner och projektledare på Tieto.

De hållbarhetslösningar som svenskar helst skulle vilja ha tillgång till i framtidens boende är möjligheten att kunna producera, använda och sälja vidare el tillsammans med sina grannar – fyra av tio skulle vilja nyttja el på det här viset. Lika stor andel vill att huset ska vara ett nollenergihus. 60 procent uppger att de vill ha möjlighet att följa och styra energiåtgången i boendet via en app.

35 procent av respondenterna vill ha tillgång till smarta vitvaror, så som kylskåp som varnar när någon vara börjar ta slut eller när varornas bäst före-datum är på väg att passera. I åldersgruppen 16-29 år svarar hälften att de vill ha tillgång till smarta vitvaror.

En viktig del i att utveckla framtidens boende är att se över hur de boende kan dela på resurser för att på så sätt minska negativ miljöpåverkan. Studien visar att 46 procent skulle kunna tänka sig att dela aktivitets- och träningsredskap med sina grannar och att 41 procent skulle kunna tänka sig att dela verktyg och trädgårdsverktyg. Bara 1 procent skulle kunna tänka sig att dela dusch och badrum.

De delade utrymmen som orsakar mest irritation mellan grannar är tvättstugan och soprummet. 63 respektive 34 procent identifierade dessa som främsta områden för konflikter.

– Nya digitala lösningar kan lätta på spänningarna, exempelvis genom att göra det enklare att sköta bokningar eller se var i huset som föreningens gemensamma tillhörigheter finns. Fastighetsförvaltare kan i sin tur få information i realtid om exempelvis möjliga fuktproblem i väggarna, det berättar inbyggda sensorer automatiskt. Tekniken ger husen en egen röst, säger Linnea Källgård.