ieEnligt nya siffror från Boverket har 83 procent av Sveriges kommuner (240 av 290) bostadsbrist, det är ökning med cirka 30 procent sedan förra året då motsvarande siffra låg på 63 procent (183 av 290 kommuner). Att sambandet mellan bostadsbrist och budgivning kan leda till att slutpriset på bostäder blir högre än det utannonserade priset visade Mäklarsamfundet redan förra året. När bostadsbristen nu förvärras riskerar sambandet att stärkas ytterligare.

I den kartläggning som Mäklarsamfundet gjorde i december 2015 var det tydligt att kommuner med bostadsbrist också var de kommuner där det blev budgivning med effekten att slutpriserna hamnade över utgångspriset. Det handlade inte bara om Stockholm, Göteborg och Malmö, tvärt om, utan det förekom bostadsbrist runt om i hela riket. Kritiken mot att fastighetsmäklare går ut med för låga priser i bostadsannonserna har tilltagit under perioden och det har blivit allt vanligare att slutpriset hamnar över utgångspriset till följd av budgivning.

– Det är en stor utmaning för mäklarna att sätta rätt utgångspris med bostadsbrist i över 80 procent av våra kommuner. Men branschens trovärdighet bygger på att ständigt ta ansvar för att bli bättre, därför tar vi kritiken på allvar. Frågan är vem som tar ansvar för att läget på bostadsmarknaden blir bättre? Boverkets nya siffror är ett kvitto på det haveri bostadspolitiken innebär och som många människor påverkas av, säger Ingrid Eiken, vd på Mäklarsamfundet.

– Bostadskonsumenterna ställer höga krav på mäklares förmåga att prissätta bostäder. När bostadsbristen stiger till de nivåer som Boverket nu rapporterar om så finns det också en risk att det blir mer huggsexa och budgivning om bostäder till salu. Våra beslutsfattare måste lägga in en högre växel och ge oss en tydligare agenda för att få till en fungerande bostadsmarknad, säger Ingrid Eiken.