fastI Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har 420 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 5,61 på en skala mellan noll (köparna) och tio (säljarna). Det kan jämföras med 7,53 när samma fråga ställdes i april. Fördelen för säljarna har alltså sjunkit relativt kraftig. I både Stockholm (3,77) och Göteborg (4,98) har nu köparna övertaget på marknaden.

– Det finns framförallt två anledningar till den minskade efterfrågan. Många, framförallt i Stockholm och Göteborg, ville passa på att sälja innan amorteringskravet utifrån en oro kring prisutvecklingen framåt. Det ledde istället till stort utbud innan första juni, vilket ökade oron på marknaden. Det handlar främst om psykologi då bankerna i praktiken har fasat in amorteringskraven sedan i höstas. Den andra anledningen är att marknaden nu går in i en lugnare period över sommaren vilket också innebär färre spekulanter, säger Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån.

Stillastående priser i höst
Mäklarna fick också svara på frågan ”Hur tror du att priserna kommer att utvecklas under hösten?”. När det gäller bostadsrätter svarade majoriteten, 64,3 procent, stillastående priser. 26 procent tror på en uppgång och 9,5 procent på en nedgång. När det gäller villor ser siffrorna liknande ut. 66,3 procent av mäklarna tror på stillastående priser, 27,1 på en uppgång och 6,7 procent på en nedgång.

– I början av hösten kommer vi se om och hur amorteringskravet påverkar marknaden. Den initiala psykologiska effekten kommer att lägga sig och andra faktorer, till exempel räntan och omvärldshändelser, kommer spela in mer. En stor del av våra mäklare tror på stillastående priser vilket känns rimligt. En marknad med stabila förutsättningar och balans mellan utbud och efterfrågan är bra, säger Lars-Erik Nykvist.