sundsvallRosengren & Co letar efter en köpare av ett bostadsprojekt om 6 600 kvm, alternativt en samarbetspartner till nuvarande ägare. Projektet omfattar 102 lägenheter till ett samlat projektvärde om 185 mkr. Marken är under avstyckning från stamfastigheten vilket beräknas vara klart efter sommaren 2016 och antagen detaljplan finns. Försäljningen av fastigheten sker via försäljning av samtliga aktier i fastighetsägande dotterbolag.