larserik
Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån.

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på stillastående eller svagt stigande priser på bostadsmarknaden. Inför amorteringskravets införande har utbudet på vissa orter stigit och försäljningstiden blivit längre. Mycket handlar om psykologi, kommenterar Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar stillastående eller svagt stigande priser de senaste månaderna. Villor i riket har stigit med två procent de senaste månaderna och bostadsrätter har varit stillastående. På tre månader har villor stigit fem procent och bostadsrätter två procent.

– När nya regler införs beror en stor del av effekterna på psykologi, framförallt där bostadspriserna är högst. Nu när amorteringskravet infördes kunde man på några marknader se att vissa ville sälja innan månadsskiftet på grund av en oro kring hur marknaden ska utvecklas framöver. Ett större utbud gjorde då vissa bostäder trögare att sälja. I praktiken spelar just första juni inte någon speciell roll. Bankerna har fasat in amorteringskraven och de reella effekterna har funnits på marknaden sedan i höstas, säger Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån.

– Nu går bostadsmarknaden in i en lugnare fart över sommaren och semesterperioden. I början av hösten kan vi på allvar analysera om och hur amorteringskravet påverkar bostadsmarknaden. Min tro, och förhoppning, är en stabil marknad med balans mellan utbud och efterfrågan. Det kommer förmodligen göras färre affärer sista halvåret 2016 jämfört med samma period 2015 då omsättningen låg på rekordnivå, fortsätter Lars-Erik Nykvist.

Stockholm
Priserna i Stockholmsområdet har legat still den senaste månaden. På tre månader har dock villapriserna i Stor-Stockholm stigit tre procent.

– På Södermalm dubblerades antalet lägenheter till salu under maj månad. Det berodde på att många ville försöka sälja sina bostadsaffärer innan första juni. Den kraftiga ökningen av utbudet ledde till en tillfällig inbromsning av priserna och försäljningstakten. Dock har vi gjort lika många affärer som föregående år och till en stabil prisbild. Nu i juni månad är vi tillbaka på en normal nivå i antalet lägenheter till salu. Vi har för säsongen ett normalt besökarantal på visningarna och en prisbild som ligger i nivå med vårens priser, säger Pia-Lotta Svensson, bostadsrättsmäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.

– Många säljare ville passa på att sälja innan den första juni vilket ledde till ökat utbud och något lägre priser. Efter månadsskiftet ser vi att utbudet minskar för varje dag som går och vi tror på en återhämtning av priserna. Däremot ser vi att amorteringskravet, som de flesta bankerna har inför under senaste året, medfört en långsiktigt lägre köpkraft. Vi har sett en mer stillastående prisbild än vad vi är vana vid den senaste femårsperioden, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.

Göteborg
Prisutvecklingen i Göteborgsområdet har legat på plus två procent den senaste månaden och på plus fem till sex procent på tre månader.

– Bostadsmarknaden i Göteborg har under maj haft ett något större utbud än föregående maj. Orsaken har varit att en del säljare ville sälja före amorteringskravet. Dock har köparna inte stressat igenom affären eftersom de sedan lång tid tillbaka haft lånelöfte som bygger på de nya reglerna. Sammantaget ser vi inte någon skillnad på bostadsmarknaden före första juni och efter. Jämfört vi med början av året är det något färre besökare på visningarna och försäljningstiden är något längre, men affärerna ändå blir gjorda. Siffrorna stämmer överens med hur vi upplever marknaden, säger Robert Laigar, mäklare på Fastighetsbyrån i Örgryte.

Malmö

I Malmö stiger priserna något, en till två procent den senaste månaden och två till sex procent på tre månader.

– Vi har inte känt av några stora förändringar i samband med införande av amorteringskrav Utbudet av bostadsrätter har gått ner något senaste två veckorna men är ej nere på de rekordlåga siffror vi såg tidigare i år. Vi ser inte någon skillnad i visningsdeltagandet. Kunderna har lånelöfte med de nya reglerna om amortering och är inställda på detta. Priserna går svagt uppåt, vilket vi också tror kommer vara utvecklingen framåt, säger Maria Tillgren, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.