money-1017463_640Den senaste månaden steg bostadsrättspriserna i landet med en procent och villorna med två procent. Den senaste tremånadersperioden har både villor och bostadsrätter stigit med tre procent. Helårstakten är alltjämt hög, +13 procent på bostadsrätter och +10 procent på villor visar den senaste månadens mätningar från Svensk Mäklarstatistik.

– Priserna på bostäder fortsätter öka med undantag för bostadsrätter i Stockholms innerstad och villor i Stor-Malmö där de ligger oförändrade den sista månaden. Särskilt tydlig är månadsuppgångarna med tre procent för bostadsrätter i Stor-Göteborg och centrala Malmö, likaså för villor i Stor-Göteborg. De högsta årstakterna hittar vi däremot i Stor-Stockholm för både bostadsrätter och villor, med uppgångar på femton procent respektive sexton procent noterar Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

– Till skillnad från förra månaden då antalet var betydligt större än förra året, sjönk antalet försäljningar något i mars 2016 jämfört med samma månad förra året för både villor och bostadsrätter. Tydligast är det för bostadsrätter i Stor-Stockholm där antalet inrapporterade försäljningar sjönk med tolv procent. Undantaget är Malmöområdet där både antalet sålda villor och bostadsrätter ökade jämfört med året innan avslutar Per-Arne Sandegren.

– Under mars kom det ut sju procent färre bostadsrätter och fem procent färre villor till försäljning jämfört med förra året. Det nya amorteringskravet verkar inte hittills ha skapat någon större tillströmning av säljare. Däremot ligger bostadsintresset mätt i unika besökare på Hemnet på historiskt höga nivåer, säger Staffan Tell pressansvarig på Hemnet.