home-167734_640 (1)Under 2015 såldes det 108 000 bostadsrätter till ett sammanlagt värde av 218 miljarder kronor, detta rapporterar Statistiska Centralbyrån (SCB). Medelpriset för en bostadsrätt i landet steg med 17 procent, från 1,7 miljoner kronor år 2014 till 2 miljoner år 2015. 

I de tre storstadsområdena (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö) såldes det bostadsrätter för 171 miljarder kronor, vilket motsvarar 79 procent av det totala försäljningsvärdet. I Stor-Stockholm var den totala omsättningen 132,9 miljarder, vilket motsvarar 61 procent av den totala omsättningen i landet. För Stor-Göteborg var motsvarande siffror 24,2 miljarder och 11 procent och för Stor-Malmö 14,3 miljarder kronor och nästan 7 procent.

Antalet försäljningar av bostadsrätter uppgick 2015 till 107 802, vilket är nytt omsättningsrekord under ett enskilt år. Mer än hälften (57 procent) av alla bostadsrättsförsäljningar ägde rum i något av de tre storstadsområdena. I Stor-Stockholm skedde 38 procent av affärerna, i Stor-Göteborg 10 procent och i Stor-Malmö 9 procent. Resten av landet stod för 43 procent av alla försäljningar.

Medelpriset för en bostadsrättslägenhet var drygt 2 miljoner kronor under 2015. Mellan åren 2000 och 2015 har medelpriset för bostadsrätter ökat varje år med undantag av 2008. De regionala skillnaderna är dock stora. De dyraste bostadsrätterna finns i Stockholms län där medelpriset 2015 låg på nästan 3,3 miljoner kronor, medan Västernorrlands län hade det lägsta medelpriset på 575 000 kronor.

Läs mer här