Fona
Finansminister Magdalena Andersson (S)

Det blir svårt att nå målet att 705 000 nya bostäder ska stå färdiga till 2025, det framgår av Dagens Samhälles granskning som fokuserat på kommunal nivå för att kunna vilka lokala behov som finns.

– Det skapar en helt annan press. Det blir en ”name and shame” där medborgare kan ställa relevanta frågor: Varför lever ni inte upp till det som bör byggas i vår kommun? sa finansminister Magdalena Anderson (S) på Hyresgästföreningens bostadskongress i slutet av maj.

Tidningen Dagens Samhälle har beräknat hur mycket varje kommun måste bygga för att Boverkets mål om 705 000 bostäder till 2025 ska nås. Avstamp har tagits i kommunernas befolkningsförändringar under de senaste tio åren samt var flyktingar som får asyl kan väntas bosätta sig. De 121 000 bostäder som förväntas byggas de närmaste två åren har räknats bort. Återstår gör 584 000 bostäder som behöver byggas inom loppet av nio år. 

För att kunna beräkna investeringskostnader har Dagens Samhälle räknat med två miljoner kronor per bostad. Tillsammans blir detta över en miljon, eller 1200 miljarder, för nya bostäder utöver de 121 000. Störst behov att bygga har Stockholm, Göteborg och Malmö.