Leif_Gustafsson_highresCramos koncernchef Leif Gustafsson valdes i förra veckan in i styrelsen för European Rental Association, ERA. Utnämningen skedde under ERA:s årsmöte i Stockholm. Mötet bjöd på trendspaning och diskussioner om hur bygg- och uthyrningsbranscherna kan samverka i viktiga framtidsfrågor.

 ERA organiserar över 5000 företag inom uthyrning i Europa, Turkiet och Ryssland. Cramos koncernchef Leif Gustafsson valdes in i styrelsen under ERA:s årsmöte i Stockholm i förra veckan. Temat för mötet var ”The Next Ten Years”.

 – Det finns vissa megatrender som påverkar oss alla och som vår bransch har stor nytta av att diskutera och hitta samsyn kring. Det handlar om till exempel kompetensförsörjning, hållbarhet och digitalisering, säger Leif Gustafsson.

Kompetensförsörjning är en enorm fråga för alla i samhällsbyggnadssektorn. Det hänger ihop med jämställdhet och mångfald.

– Gör vi vår bransch attraktiv för fler blir vårt utbud av arbetskraft större. Det är en fråga som Cramo engagerar sig i. Där kan vi bidra med mycket i föreningens arbete, fortsätter Leif Gustafsson.

Det finns flera projekt inom ERA som rör hållbarhet.

– En så här stor bransch har goda möjligheter att utöva påtryckningar när det gäller inköp. Vi för ständiga samtal med våra leverantörer om bättre möjligheter till återvinning. Där finns det en styrka i att gå samman för att åstadkomma förbättringar, säger Leif.

Digitaliseringen kommer att förändra uthyrningsbranschen precis som så många andra näringar. Den möjliggör samverkan och kunskapsutbyte. Det blir lättare att interagera med både kunder och leverantörer.

NCC:s hållbarhetschef Christina Lindbäck höll ett uppskattat föredrag under ERA:s konvent där hon uppmanade till samverkan och informationsutbyte mellan bygg- och uthyrningsbranschen. Till exempel genom att låta kunder lära av varandra.

– Vi går allt mer mot långvariga partnerskap snarare än kundrelationer med våra stora uppdragsgivare. Då blir en öppenhet och delning av kunskap och erfarenheter både möjligt och självklar, men kräver också nya affärsmodeller och strategier för säkerhet och integritet, säger Leif Gustafsson.